Novinky 2023/2024

Jako každý rok, i letos, vám přináším přehled změn, které nás čekají v roce 2024 a shrnuji a připomínám
i změny, které se uplatní ještě za rok 2023.

E-book Novinky 2023/2024 
je určen čtenářům, kteří již rozumí základním
i pokročilejším pojmům z daňové oblasti, mají povědomí o aktuální legislativě a jen si chtějí tyto vědomosti, bez uceleného výkladu měnících se ustanovení zákona, zaktualizovat.

Informace jsou uspořádány přehlednou, heslovitou, srozumitelnou a jednoduchou formou.
Informace jsou z oblasti:

  1. obecné (průměrná mzda, reposazba, pojistné OSVČ, dohody o provedení práce, datové schránky ze zákona),
  2. daně z příjmů (mimořádné odpisy, limitace daňových odpisů, dary, zaměstnanecké benefity, změna sazeb, změny u odečitatelných položek a slev na dani, apod.),
  3. daně z přidané hodnoty (změna sazeb DPH, limitace nároku na odpočet DPH při nákupu osobního auta),
  4. daně z nemovitých věcí (inflační koeficient, změna sazeb daně),
  5. účetnictví (funkční měna, změna pojmu čistý obrat).

Osobně mám tento přehledný souhrn změn ráda a používám ho i ve své vlastní praxi v případě řešení dané problematiky,
a bleskové nahlédnutí a připomenutí novinky či změny, je pro mě vždy efektivní a rychlý způsob práce.


Nechť i vám daňové novinky pomáhají po celý následující rok při vaši práci
🤗

Jdeme na to 😊 ↓ ↓ ↓

Novinky 2023/2024
Lenka Königová