Klub plátců DPH

Někdo má vstupenku do klubu plátců DPH a ani o tom neví, a někdo o ni musí zdlouhavě usilovat.

Existuje několik situací, kdy se podnikatel stává plátcem DPH ze zákona, tzn. i když tento moment, že se stal plátcem DPH nezaregistruje, a na finanční správu se ani nezaregistruje, 😊 je plátcem DPH.

Jedna z nejznámějších situací je překročení obratu nad určitý limit.
Plátce DPH ze zákona by měl již od druhého měsíce po překročení obratu vystavovat daňové doklady a odvádět státu DPH (musím dodat: v případě poskytovaných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku).

Stává se, že takový podnikatel zjistí danou skutečnost např. až po půl roce, někdy i po roce, a přesto je plátcem DPH ze zákona zpětně – musí tedy podat zpětně:

 • registraci k DPH
 • přiznání k DPH za jednotlivé měsíce
 • kontrolní hlášení za jednotlivé měsíce
 • popř. souhrnné hlášení za jednotlivé měsíce
 • a zpětně uhradit DPH ze svých uskutečněných plnění

A protože správce daně musí přihlížet ke všem skutečnostem, které v daňovém řízení vyjdou najevo, má tento podnikatel i zpětně nárok na odpočet za dobu, kdy měl být plátcem DPH.
Také má nárok na odpočet z majetku, který pořídil 12 měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem DPH a má tento majetek ke dni vzniku plátcovství ve svém obchodním majetku.

Obrat pro účely DPH

Limit obratu se nám od roku 2023 navýšil z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.
Jak se obrat dle zákona o DPH počítá?

 • 1
  za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
  tedy obrat pro účely DPH se nepočítá za kalendářní rok, ale vždy si musím počítat obraty za 12 měsíců zpětně
 • 2
  počítají se zde pouze plnění s místem plnění v ČR dle zákona o DPH
  tedy zjednodušeně:
 • marketingové, poradenské, účetní, právní služby poskytované tuzemským odběratelům;
 • kulturní a sportovní akce konané na území ČR;
 • nájem nemovitých věcí umístěných na území ČR;
 • prodej zboží v rámci tuzemska;
 • prodej zboží podnikatelům do EU má místo plnění taktéž v tuzemsku;
 • vývoz zboží do třetích zemí;
 • prodej zboží občanům do EU do limitu 10 000 EUR za kalendářní rok, apod.
 • 3
  obrat se počítá ke dni poskytnutí služby nebo prodeje zboží
  tedy i u podnikatelů nevedoucích účetnictví (fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci či uplatňující výdaje paušálem)
 • 4
  do obratu se započítávají:
 • zdanitelná plnění (to jsou plnění, která by podléhala DPH, kdybych již byla plátcem DPH);
 • osvobozená plnění s nárokem na odpočet (tj. plnění, u kterých na výstupu neplatím státu DPH, ale u souvisejících plnění mám nárok na odpočet DPH, např. vývoz zboží);
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet dle § 54 až 56a (tj. plnění, u kterých na výstupu neplatím státu DPH, ale u souvisejících plnění nemám ani nárok na odpočet DPH – patří sem jen vyjmenované §§ – finanční, penzijní a pojišťovací služby, dodání a nájem nemovité věci, pokud jsou mou pravidelnou, opakovanou činností)
 • 5
  do obratu se nepočítá prodej dlouhodobého majetku
  proč? aby nebyl obrat zkreslen jednorázovou akcí, jednorázovou nahodilou tržbou (jde např. o prodej automobilu).

Když se podíváte na 5 bodů výše, které si musíte ohlídat, abyste správně stanovili obrat pro účely DPH – nic jednoduchého, že 😊

Dobrovolný plátce DPH

Plátcem DPH se můžeme stát i dobrovolně, pokud jsme např. začínající podnikatel a nechceme čekat až na dosažení limitu obratu 2 mil. Kč a je to pro nás z nějakých důvodů výhodnější, být plátcem DPH.

V zákoně o DPH najdete, kdo se může stát dobrovolným plátcem DPH: osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně.

Tedy zákon mimo jiné praví:

 • ještě jsem neposkytl žádné plnění, teprve budu poskytovat a přesto mohu o vstup do klubu žádat
 • poskytuji služby sice do EU, nikoliv jen v tuzemsku, ale i toto jsou uskutečněná plnění s nárokem na odpočet DPH

V praxi je to trochu složitější, jak mnozí víte.
Vstoupit do klubu plátců dobrovolně, bývá někdy zdlouhavý proces, trvající i několik měsíců, neboť správce daně se potřebuje přesvědčit o legitimitě vašeho podnikání.

Upozorňuji, že musíte poskytovat plnění s nárokem na odpočet DPH, abyste mohli žádat o vstup do klubu plátců – tedy pokud podnikatel poskytuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH – např. poskytuje osvobozené nájmy nebo pojišťovací činnosti – plátcem DPH se stát ani nemůže.

A jak na zrušení registrace k DPH?

Zde vás odkáži na článek od společnosti Fakturoid s.r.o., ve kterém se ke zrušení registrace k DPH též vyjadřuji:
Jak zrušit registraci plátce DPH?

Podnikáme s úsměvem 😊

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
 • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

  Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na Facebooku :)