Se učit, se učit, se učit


Vším, čím jsem byl, byl jsem rád

Začala jsem učit, ač jsem nikdy být účou nechtěla a toto povolání mě nikterak nepřitahovalo. Dokonce, když nám na vysoké škole nabízeli možnost si při studiu navíc doplnit pedagogické minimum, řekla jsem: nikdy 🙂
Ale řeč se vede a voda teče a nikdy neříkej nikdy.

Nastalo období, kdy jsem nastoupila coby učitelka ekonomie a účetnictví na střední školu.

Po první poradě jsem měla pocit, že jsem na přednášce docenta Miroslava Zajíce alias Zdeňka Svěráka na téma: Jak si uspořádat pracovní stůl z filmu Jak básníci přichází o iluze, a chtěla jsem se zvednout a odejít.
Naštěstí školství nejsou jen porady a ve školství jsem nakonec strávila moc krásné chvíle, na které ráda vzpomínám a doplňkové pedagogické studium jsem si doplnila na své Alma mater, kam jsem 2 roky dojížděla, doma malé dítě.


Víte jak se nejlépe něco naučíte?

Když se to učíte tak, jako byste to chtěli sami někoho učit, prezentovat, vysvětlovat. Učila jsem management, marketing, účetnictví, ekonomiku, finanční analýzy a aplikovanou ekonomii. A i když jsem měla toto vše vystudované, musela jsem pročíst navíc mnoho knih, abych mohla mluvit spatra, rozumět souvislostem a nepředkládala látku suše, dle učebnice, bez vlastního pochopení.

Ve školství máte samozřejmě zadaná témata, která musíte dodržovat, ale organizace výukové hodiny a způsob předávání daného tématu je jen na vás. Snažila jsem se výuku obohatit o odborníky z praxe, například na témata: obchodování na burze, pojišťovnictví, daně.

V rámci hodin ekonomiky probíhaly také exkurze do firem v okolí, kde se ředitel jedné firmy zeptal studentů: „Jestlipak víte, co by mělo být hlavním cílem podnikání?“ A mí studenti jako jeden muž odvětili: „Spokojenost zákazníků.“
Pan ředitel byl nadšen jejich odpovědí, neboť očekával, že uslyší: „Zisk,“ otočil se na mě a pochválil učitelku ekonomie 😇

V hodinách marketingu jsem vedla studenty k samostatné prezentaci vlastního fiktivního produktu/služby formou videa, které bylo následně prezentováno celé třídě. V hodinách aplikované ekonomie jsme založili firmu, vytvořili podnikatelský plán, vyráběli deskové hry a korálky, takto podnikali a prodávali své produkty zákazníkům.

Ale dost o škole. Kromě podnikání a daní je totiž vzdělávání další moje téma pro vášnivé flow diskuse. A vzdělávání propojené s praxí považuji za největší životní devizu, která Vám může rozšířit obzory a posunout Vás zase dál a výš.

Chtějte vědět

V jakémkoliv oboru podnikání jsou důležité aktuální, úplné a správné informace. Bez nich stagnujeme a neposouváme se dále.

Nepochybuji o tom, že každý podnikatel rozumí oboru svého podnikání, ale je také důležité, aby věděl:
– jak je vedena evidence mé činnosti?
– kdy a kolik mám zaplatit DPH a jak se to počítá?
– jaký mám stav pohledávek a závazků v účetnictví a odpovídá to skutečnosti?
– jaký mám cash flow a jaký výsledek hospodaření?
– kolik zaplatím letos na daních a jak se mám vyznat ve výkazech a v přiznání, které mi zpracovává má účetní?

Za účetnictví své firmy zodpovídá vždy podnikatel, nikoliv účetní a měl by mít základní znalosti o tom, jak je jeho evidence vedena a rozumět číslům a dokumentům, které předkládá správci daně či jiným institucím.


Chtějte rozumět

Chápu, že ne každý rozumí daňovému a účetnímu slovníku, je to stejné, jako když budu mluvit já s „ajťákem.“ Každý obor má své pojmy, kterým nemusí každý rozumět a je třeba, aby nám je někdo srozumitelně a lidsky vysvětlil. Coby bývalá kantorka 🙂 a organizátorka a lektorka kurzů účetnictví i daňové evidence, tento způsob předávání informací ovládám a naučím Vás porozumět daňovému i účetnímu světu podnikání.

Reference si můžete přečíst zde >> nebo zde >>

Mohu Vám nabídnout online vzdělávání či online daňové poradenství. Stačí si jen vybrat téma a kontaktovat mě.


A co říci závěrem?

Učte se a vzdělávejte se, a to po celý život, a je jedno v čem – ve Vašem oboru nebo se učte něco nového, co Vás baví, co Vás zaujme, co Vás udělá šťastnými a radostnými. Nikdy není pozdě se něco začít učit.

„Smyslem učení je růst a naše mysl, na rozdíl od těla, může růst i v průběhu života.“
Mortimer Adler americký filozof a pedagog 1902 – 2001

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
  • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

    Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na Facebooku :)