Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoční večírky

Blíží se doba vánočních setkávání a firemních večírků 🥳
Jde většinou o vzájemné setkání zaměstnanců popř. obchodních partnerů spojené s občerstvením, jídlem a pitím🍸

 • a i když je toto setkání míněno ze strany firem jako stmelující moment v rámci celé firmy, a nazýván občas teambuildingem,
 • a i když by byl pořádán např. v pracovní době,
 • a protože se právě nacházíte na daňovém webu, tak se k tomuto tématu vyjádřím pro někoho možná nudně a suše 🥱

z hlediska daňového budeme posuzovat takový výdaj/náklad jako daňově neuznatelný bez možnosti nároku na odpočet DPH🤦‍♀️

Vánoční dárky zaměstnancům

„Dali jsme vám dary, dary jsme vám dali. A proč jsme vám dali dary? Inu, dali jsme vám dary, protože jsme chtěli, abyste měli radost“ 🎁
Ano, z pohádky Tři veteráni.

Poskytnutý dar je opravdu dar a není zde žádná protihodnota, tzn. dárce na oplátku nic nedostává, měl by to dělat z čiré radosti 🤗
V případě vánočního dárku zaměstnancům se bude opět jednat o daňově neúčinný výdaj/náklad na straně firmy coby dárce, bez možnosti nároku na odpočet DPH🤦‍♀️

A JAK TO BUDE NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE?
Zaměstnanec nechť dar raději odmítne 😊
Vánoční dárek se bude posuzovat jako dar přijatý v souvislosti se zaměstnáním a tedy za příjem ze závislé činnosti s povinností tento příjem zdanit a zpojistnit.

Takže v tomto případě z dárku nemá radost ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec.

JE TU MOŽNOST, KDY BUDE RADOST ALESPOŇ NA JEDNÉ STRANĚ?
Jako vánoční dárek lze např. využít:

 • zboží nebo službu zdravotního či léčebného charakteru od zdravotnických zařízení,
 • vstupenky na kulturní nebo sportovní akce,
 • tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti,

což jsou de facto benefity, které může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytovat i během roku, nejen o Vánocích.
Na straně zaměstnavatele se bude sice jednat opět o daňově neúčinný výdaj/náklad, ale na straně zaměstnance se radujeme – jedná se o osvobozený příjem.

Dárek s protihodnotou?

Dám Ti dar, a Ty mi za to …

 • zveřejníš reklamu na svých webových stránkách,
 • vytiskneš na dresy fotbalových hráčů mé logo,
 • apod.

to už potom není dar, že 😊
Jde o tzv. sponzorský dar – už samotný pojem je dost zavádějící, viďte.
Sponzorský dar:

 • je pro dárce daňově účinným výdajem/nákladem (za předpokladu však, že prokáže, že se daná protihodnota opravdu uskutečnila) a
 • pro obdarovaného vždy zdanitelným příjmem.

Vánoční dárky obchodním partnerům

Obchodní partnery lze obdarovat na Vánoce např. reklamními předměty, které zákon o DPH nazývá dárek v rámci ekonomické činnosti.
Účelem „darování“ reklamního předmětu je však podpořit prodej svého výrobku, služby, propagovat svou značku, obchodní jméno firmy.

JAK NA TYTO REKLAMNÍ PŘEDMĚTY POHLÍŽÍ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ?

 • pokud jsou tyto předměty opatřeny jménem nebo ochrannou známkou firmy nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
 • a jejich hodnota nepřesáhne částku 500 Kč bez DPH,
 • a zároveň platí, že tento předmět není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína,
  tzn. tabák, doutníky, ne – šumivé víno, ne – tvrdý alkohol, ne – standardní víno, ano 🍷

jedná se o daňově účinný výdaj/náklad v případě, že tento „dárek“ předáme v rámci své ekonomické činnosti obchodním partnerům za účelem výše uvedeným, nedávejte je však hromadně jako vánoční dárek svým zaměstnancům 😊

A JAK NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY NAHLÍŽÍ ZÁKON O DPH?
Poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, se nepovažuje za dodání zboží,
tzn. firma nebude při předání reklamního předmětu odvádět DPH na výstupu.

A CO NÁROK NA ODPOČET DPH PŘI NÁKUPU REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ?
Nárok na odpočet DPH zde budeme posuzovat v souvislosti s předmětem činnosti firmy a typem uskutečněné, poskytnuté služby dle ZDPH.

Nárok na odpočet DPH při nákupu reklamních předmětu má firma jen v případě, že je bude poskytovat v souvislosti se svou:

 • ekonomickou činností zdanitelnou (tzn. na výstupu z činností, kterými se firma zabývá, odvádí státu DPH) nebo
 • v souvislosti s osvobozenou činností s nárokem na odpočet (tzn. na výstupu sice daň státu neodvádím, ale u souvisejících přijatých plnění mi nárok na odpočet zůstává – sem patří např. vývoz),

ale již nemá nárok na odpočet DPH u plnění osvobozených bez nároku na odpočet – např. poskytne-li reklamní předmět v rámci akreditovaného vzdělávacího programu – vzdělání, které má akreditaci MŠMT je tzv. osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH, tzn. při poskytnutí tohoto vzdělávání se neodvádí DPH na výstupu a u souvisejících plnění na vstupu není nárok na odpočet DPH.

Pokud dodržíme výše uvedené podmínky uznatelnosti nákladů i uplatňování si nároku na odpočet DPH – můžeme na Vánoce vzpomínat s úsměvem i za pár let.

Užijte si Vánoce 🎅🏼

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
 • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

  Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na Facebooku :)