Ztrácíte se v pojmech: paušální daň x výdajový paušál x paušální výdaj na dopravu?

Pojďme si je rozklíčovat, ať se nám nepletou 😊

Asi nikoho nepřekvapí, že i jako fyzická osoba máte povinnost vést evidenci své podnikatelské činnosti a platit daně. Jaké máte varianty a možnosti?

1. Vstoupit do paušálního režimu a platit paušální daň
2. Uplatňovat výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajový paušál)
3. Vést daňovou evidenci
4. Vést účetnictví

1. pojem: Paušální daň

Paušální daň je první bod výše uvedený a znamená vlastně zjednodušenou platbu daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění, kdy se vše platí jednou částkou na finanční úřad.
Více se o paušální dani dozvíte v v e-booku zde: Paušální daň aneb jde to i bez účetní.

2. pojem: Výdajový paušál

Je to druhý bod výše uvedený.
Jde o způsob uplatňování výdajů procentem z příjmů za předpokladu, že Vaše skutečné výdaje jsou nižší a tyto fiktivní výdaje, které zákon o daních z příjmů připouští, jsou pro Vás výhodnější.

V případě, že máte nízké skutečné výdaje, lze uplatnit fiktivní výdaje ve výši:
40 % z příjmů u činností, které nejsou živností,
60 % z příjmů u živností volných, vázaných a koncesovaných,
80 % z příjmů u živností řemeslných,

v tomto případě nemusíte vést evidenci skutečných výdajů, vedete ale vždy evidenci příjmů a výdaje spočítáte jednoduše na konci roku výše uvedeným procentem.

3. pojem: Paušální výdaj na dopravu

V případě, že uplatňujete skutečné výdaje – tedy třetí bod výše uvedený – vedete tzv. daňovou evidenci, tzn. evidujete své příjmy (skutečně přijaté peníze z Vaší podnikatelské činnosti) a skutečné výdaje (skutečně zaplacené peníze vynaložené v rámci Vašeho podnikání dle dokladů).
Paušální výdaj na dopravu je potom daňová kategorie, kterou můžete využít až v daňovém přiznání a nahrazujete jí skutečně zaplacené pohonné hmoty. Skutečnou částku za PHM, kterou jste evidovali na základě paragonů, vyloučíte v daňovém přiznání a tento výdaj nahradíte fiktivním výdajem: paušálním výdajem na dopravu. Samozřejmě pouze za předpokladu, že to pro Vás bude výhodnější.

Paušální výdaj na dopravu lze využít ve výši 5 000 Kč měsíčně na jedno silniční motorové vozidlo, pokud jste toto vozidlo plně využili k podnikání.

Pokud vozidlo využíváte k podnikání pouze zčásti, můžete využít tzv. krácený paušální výdaj na dopravu, a to ve výši 4 000 Kč za měsíc.

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše na 3 vozidla, a to vlastní – zahrnutá či nezahrnutá ve Vašem obchodním majetku – nebo na vozidlo, které máte v nájmu.
Neuplatníte tedy paušální výdaj na dopravu u vozidla, které je vypůjčené nebo ho pořizujete na základě finančního leasingu.


Tak, pojmy máme rozklíčované.
Je to jednoduché, viďte 😊

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
  • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

    Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na Facebooku :)