Jsem v klidu, DPH se mě netýká, nejsem plátce DPH

Jak velká chyba!

Statut identifikované osoby máme v zákoně o DPH již řadu let a stále se setkávám s podnikateli, kteří začali podnikat bez této znalosti a DPH je dohnalo v povinnosti doplatit ho zpětně, a nebývají to leckdy malé částky.

Pokud jste účetní, máte s tím jistě své zkušenosti. Máte nového klienta, kterému zpracováváte zpětně evidenci jeho podnikatelské činnosti a narazíte na doklady, z nichž je třeba odvést DPH, tzn. zpětně musíte klienta registrovat jako identifikovanou osobu (dále IO) a klient musí DPH doplatit, občas jde opravdu o statisíce, se kterými podnikatel ve svém rozpočtu nepočítal.
A kromě doplatku na DPH vyměří finanční správa ještě úroky z prodlení.

Pokud jste podnikatel, neplátce DPH, pojďte si se mnou projít nejčastější důvod, kdy se podnikatel stává identifikovanou osobou s povinností zaplatit DPH, a tím důvodem je:

Přijímáte služby od osoby neusazené v tuzemsku

O co tu jde? Říkáte si 😊

V případě, že jako podnikatel, neplátce DPH:

 • přijmete službu s místem plnění v tuzemsku (zde v ČR),
 • od podnikající osoby či firmy usazené mimo tuzemsko (zde mimo ČR),
 • a je irelevantní, zda je dodavatel usazen v jiné členské zemi EU nebo ve třetí zemi,
 • a je irelevantní, zda je ve své zemi registrován k DPH či nikoliv,

jste povinni již z této služby zaplatit DPH.

Bez ohledu na právní formu podnikání – DPH se chová stejně, ať jste fyzická osoba či právnická osoba.

Již dnem přijetí služby:

 • se stáváte identifikovanou osobou,
 • s povinností se do 15 dní registrovat jako IO na místně příslušný finanční úřad,
 • a již za daný měsíc jste povinni z této služby odvést státu DPH.

Co znamená služba s místem plnění v tuzemsku?

Každá služba má dle zákona o DPH určené místo plnění (tj. kde je předmětem daně) a toto místo plnění je sjednocené v rámci celé EU.

Služby, kde se místo plnění určuje dle místa sídla odběratele, jsou například tyto služby:

 • právní, daňové, účetní, poradenské, marketingové, zprostředkovatelské služby,
 • reklamní služby (koupíte si reklamu na Facebooku),
 • elektronické služby (stáhnete si software nebo aplikaci od Googlu, stáhnete si elektronickou knihu nebo online videokurz), aj.

Mluvím nyní o režimu tzv. B2B – business to business – to znamená podnikatel poskytuje takové služby podnikateli (nemluvím zde o občanech, konečných spotřebitelích).

U každé služby je třeba vždy zjišťovat toto místo plnění.

Pokud výše uvedené služby probíhají v režimu B2B, je místo plnění sídlo odběratele – tedy v našem případě ČR.
Vždy se přijetím takové služby stanete IO s povinností se registrovat a zaplatit DPH z takové služby.

Identifikovaná osoba jen daň platí, a protože se nejedná o plátce DPH, nemá nárok na odpočet daně.


Někdy může být výhodné se stát dobrovolným plátcem DPH

Pokud přijímáte služby od podnikatelů mimo tuzemsko ve velké míře, může být pro Vás z tohoto hlediska výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH, neboť DPH nejen zaplatíte, ale pokud přijaté plnění využíváte ke své zdanitelné podnikatelské činnosti – budete mít i nárok na odpočet DPH – tedy daňová povinnost i nárok se de facto v Přiznání k DPH vynuluje.

Je tedy třeba uvažovat o svém podnikání v širším měřítku.


A jak je to dál?

Přiznání k DPH v dalších měsících pak podáváte, jen pokud máte v tom daném měsíci náplň k platbě DPH, tzn. pokud přijmete danou službu od dodavatele mimo tuzemsko.
V případě, že některý měsíc žádnou službu takového charakteru nepřijmete, Přiznání k DPH nepodáváte.
Je tady tedy rozdíl oproti plátci DPH, který musí podávat i nulové Přiznání k DPH, identifikované osoby takovou povinnost nemají.

Shrnutí a Vaše kroky

? jste podnikatel, neplátce DPH, se sídlem v ČR?
? přijal jste službu od dodavatele mimo ČR?
? je to služba charakteru poradenství, reklama, marketingové činnosti, elektronická služba?

Kroky:

 • do 15 dnů od přijetí služby podejte registraci k DPH jako IO na místně příslušný finanční úřad,
 • za daný měsíc max. do 25. dne následujícího měsíce vyplňte a podejte Přiznání k DPH,
  řádky Přiznání k DPH:
  ř. 5, pokud jste přijali službu od dodavatele z EU,
  ř. 12, pokud jste přijali službu od dodavatele ze třetí země,
 • max. do 25. dne následujícího měsíce zaplaťte DPH finanční správě (za den platby se považuje den připsání peněz na účet správce daně).


A hlídejte si tuto povinnost každý měsíc 😊

Závěrem bych chtěla zdůraznit:
platit DPH se vás může týkat, i když nejste plátci DPH,


a upozornit:
neuvažuji zde jiné situace, kdy se stává podnikatel IO – v tomto článku byla probrána jen nejčastější, se kterou se ve své praxi často setkávám a která je podnikateli často opomíjena a znamená pro ně velké nedoplatky na DPH.

Také zde neuvažuji situaci, že v ČR plátci ani IO být nemusíte, ale může se na Vás vztahovat povinnost platit DPH v jiné členské zemi, a to dle jejich sazeb – tedy se Vás DPH opět týká.

DPH má své logické zákonitosti, ale musíte vědět jaké.
Doporučuji si tedy před tím, než začnete podnikat nebo měnit svůj předmět činnosti, vždy zjistit aktuální informace týkající se této daně.

Buďte vždy připraveni, abyste mohli podnikat s úsměvem 😊

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
 • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

  Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na Facebooku :)